Elä suurempaa tarkoitusta varten!

Uskomme, että Jumala on antanut meille kaiken tarvittavan visiomme täyttämiseksi. Tehtävämme on varustaa jokainen seurakuntalainen toteuttamaan Jumalan suunnitelmaa elämässään.

 
 
img-12.png

>> Alfa

 
 

Haluatko tutustua kristinuskon peruasioihin ja lujittaa ymmärrystä ydinasioissa, tai ylipäätään ymmärtää, mistä kristinuskossa on kyse?

 
 
bg-14.png

>> Kaste

 
 

Kaste on tärkeä askel kristityn elämässä. Se on julkinen tunnustautuminen Jeesuksen seuraajaksi.

Kasteessa ihminen identifioituu Kristukseen, hänen ristinkuolemaansa ja ylösnousemukseensa, ja hänen ruumiiseensa, eli seurakuntaan. Se on näkyvä uskonteko, jossa ihminen sitoutuu elämään siitä hetkestä eteenpäin Jumalan omana ja Kristuksen ruumiin jäsenenä.

Kastamme ihmisen Jeesukseen Kristukseen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Kaste suoritetaan upottamalla veteen, että se mahdollisimman kokonaisvaltaisesti olisi Raamatun opetuksen mukaista ja viestisi Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen samaistumista. 

“Enää en elä minä, vaan Kristus minussa.” (Gal. 2:20)

Tervetuloa kasteelle!

 
 
bg-43.png

>> Vertaistukiryhmät

 
 

Tervetuloa hakemaan apua, toivoa ja vapautta!

Vertaistukiryhmien tavoitteena on jakaa tunteita ja kokemuksia luottamuksellisesti vertaisten kesken, vahvistaa voimavaroja ja löytää uusia tulevaisuuden näkymiä, löytää uusia selviytymiskeinoja sekä ehkäistä haasteen tai kriisin pitkittymistä, yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Vertaistukiryhmät ovat anonyymejä, eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Lisätietoa ryhmistä saa osoitteesta vertaistuki@suhe.net.

 
 
bg-11.png

>> Suhe Akatemia

 
 

Suhe Akatemia on matka, jonka varrella opit tuntemaan Raamattua sekä johtamaan ihmisiä palvellen, juurrut Kristukseen ja löydät oman kutsumuksesi.

Suhe Akatemia on opintokokonaisuus, joka suoritetaan kahden vuoden aikana, ja se sisältää yhteensä 24 kurssia.

 
 
bg-42.png

>> Kuuntele opetuksia

 
 

Kuuntele uusimmat opetukset Soundcloudissa:

 
 
 
bg-36.png